Galicia en el comercio marítimo medieval

Galicia en el comercio marítimo medieval

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-85728-71-8

Número de depósito legal (17)

C. 947-1988

Data de publicación (11)

1988

Autores/as

Elisa Ferreira Priegue
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a
Universidade de Santiago de Compostela
Editor/a

Resumo

Galicia en el comercio marítimo medieval é un fito na historiografía sobre a Galicia da Idade Media. A tese de doutoramento de Elisa María Ferreira non coñece precedente algún no intento de enfrontar globalmente as relacións comerciais galegas de longa distancia, na súa proxección interna e externa, durante o período medieval. Por vez primeira o comercio marítimo constitúe o centro dunha investigación abordada da única maneira pertinente, desde Galicia e desde os diversos lugares cos que aquela establece a súa relación de intercambios.

Estruturado en dúas grandes partes, o libro presenta, na primeira, a base comercial galega e, na segunda, traza as liñas que a unen cos distintos puntos aos que alcanza a súa relación de intercambios. O estudo dos condicionamentos naturais e sociais, dos artigos de intercambio, dos homes máis directamente implicados −pescadores, mariños e mercadores− explica as vantaxes e inconvenientes con que se produce a inserción de Galicia na intensificación do comercio marítimo que caracteriza á Europa do século XII en diante.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.