Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre

Cadaquén fala coma quen é

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-04-4

Número de depósito legal (17)

VG. 287-1996

Data de publicación (11)

1996

Autores/as

Xesús Ferro Ruibal
Autor/a
Carlos Casares
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xesús Ferro Ruibal e resposta do excelentísimo señor don Carlos Casares Mouriño.

O solemne acto académico celebrouse o 4 de maio de 1996 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Na súa conferencia, o lingüista de Moraña referiuse á lingua como espello do pobo, con mención ao discurso de ingreso na RAG de Rafael Dieste, A vontade de estilo na fala popular (1970), para rematar centrándose no seu campo de estudo máis prolífico, a fraseoloxía.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.