Dicionario galego de recursos humanos

Dicionario galego de recursos humanos

Descargas

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-453-4936-6

Número de depósito legal (17)

C. 2859-2010

Data de publicación (11)

2010

Autores/as

Lucía Dans Álvarez de Sotomayor
Autor/a
Yolanda Maneiro Vázquez
Autor/a
Inés Veiga Mateos
Autor/a

Resumo

Poucos ámbitos da empresa son tan dinámicos e experimentaron tantos cambios nos últimos anos como o dos recursos humanos. Os procedementos de selección, as entrevistas, as modalidades de formación ou a xestión do persoal foron evolucionando para lograr a máxima produtividade dos traballadores e, con eles, das organizacións nas que prestan os seus servizos. Estes cambios incorporáronse tamén ao vocabulario dos especialistas en forma de neoloxismos —anglicismos na súa maioría— para os que agora propoñemos alternativas a fin de substituílos coas denominacións galegas que consideramos máis adecuadas.

Con este Dicionario galego de recursos humanos sumámonos ás iniciativas postas en marcha para normalizar o uso do galego nas empresas e contribuír á estandarización da súa terminoloxía baseándonos nos criterios de adecuación, pertinencia e precisión. Esperamos que sirva aos profesionais destas disciplinas para consultar as propostas galegas que se achegan para denominar algún concepto e que, ao mesmo tempo, os usuarios non especializados poidan obter a información conceptual necesaria para comprender debidamente o que está a designar cada termo.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.