Dicionario de bioloxía: galego - castelán - inglés

Dicionario de bioloxía

Descargas

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-453-4973-1

Número de depósito legal (17)

C. 4033-2010

Data de publicación (11)

2010

Autores/as

Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega
Autor/a
Jaime Gómez Márquez
Coordinador/a
Ana María Viñas Díaz
Coordinador/a
Manuel González González
Coordinador/a

Resumo

Nun contexto internacional que emprega o inglés coma lingua científica preferente, case exclusiva, facíase necesario que houbese un texto de referencia que servise de axuda para poder expresar correctamente, dun xeito oral ou por escrito, os principias termos da Bioloxía. Este dicionario trilingüe abrangue toda a Bioloxía, dende as moléculas ata os ecosistemas. Nel aparecen termos relacionados coa Antropoloxía, a Bioquímica e a Bioloxía Molecular, a Zooloxía, a Botánica, a Fisioloxía, a Xenética, a Microbioloxía, a Ecoloxía, a Bioloxía celular, o Medio Ambiente.

Debera ser unha ferramenta útil tanto para o ensino preuniversitario como para os universitarios e para as persoas que se dedican á investigación ou a divulgación da Bioloxía.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.