Dicionario de alimentación e restauración: galego - castelán - inglés

Dicionario de alimentación e restauración

Descargas

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-453-5056-0

Número de depósito legal (17)

C. 1535-2012

Data de publicación (11)

2012

Autores/as

Inés Veiga Mateos; Sandra Romarís Hortas; María Jesús Paz Lema; Marta Duyos Míguez; Manuel González González; Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega

Resumo

A maioría das consultas recibidas no Servizo de Terminoloxía Galega (TERMIGAL) pertencen ao ámbito da cociña e gastronomía. Foi así como este traballo, iniciado hai bastantes anos e retomado no 2009, centrou gran parte dos recursos humanos e materiais do servizo, co obxectivo de desenvolver unha terminoloxía gastronómica e culinaria en lingua galega.

Este dicionario nace con vontade normativizadora e constitúe a primeira obra destas características deseñada desde o punto de vista dos profesionais da restauración, pero destinada a un público obxectivo heteroxéneo, entre o que podemos citar profesionais da tradución, lingüistas, xornalistas e, en xeral, todas aquelas persoas ligadas ao ámbito da hostalaría. Esperamos que este traballo sirva para contribuír á normalización da terminoloxía gastronómica e culinaria en lingua galega, resolver dúbidas puntuais sobre os termos e facilitar a comunicación entre os profesionais do sector.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.