Algunhas tarefas da lexicografía galega actual

Discurso ingreso Manolo González

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2024

Autores/as

Manuel González González
Autor/a
Carlos Casares
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Manuel González González e resposta do excelentísimo señor don Carlos Casares

O solemne acto académico en que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 7 de febreiro de 1992 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elabourouse a partir dos mecanoscritos orixinais conservados no Arquivo da Real Academia Galega e na Fundación Carlos Casares

Na súa conferencia o lingüista anota diversos labores pendentes da lexicografía galega nesa altura, cando aínda se estaba a preparar o VOLGa, finalmente publicado en 2004.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.