Algunhas tarefas da lexicografía galega actual

Algunhas tarefas la lexicografía galega actual

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2005

Autores/as

Manuel González González
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel González González.

O solemne acto académico celebrouse o 7 de febreiro de 1992 no Salón de Actos da Real Academia Galega. Na súa conferencia o lingüista anota diversos labores pendentes da lexicografía galega nesa altura, cando aínda se estaba a preparar o VOLGa, finalmente publicado en 2004.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.