Algunhas tarefas la lexicografía galega actual

Algunhas tarefas la lexicografía galega actual

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2005

Autores/as

Manuel González González
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel González González.

O solemne acto académico no que foi lido o discurso recolleito no presente volume celebrouse o día 7 de febreiro de 1992 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir do mecanoscrito orixinal custodiado no Arquivo da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.