Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa)

Vocabulario ortográfico da lingua galega

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-43-5

Número de depósito legal (17)

C. 830-2004

Data de publicación (11)

2004

Autores/as

Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a
Manuel González González
Coordinador/a
Antón Santamarina
Coordinador/a

Resumo

Despois de catorce anos de exposición pública, de estudo e de revisión, coidamos que chegou o momento de poñer o VOLGa ao dispor de todo o público. Esperamos e desexamos que sexa unha base sólida para o establecemento do léxico estándar do galego, ben entendido que nesta obra non está todo o léxico da nosa lingua: todas as palabras que están forman parte do galego, pero non todo o seu léxico está nesta obra. Unha das finalidades do Vocabulario ortográfico é precisamente a de poñer orde na profusión de variantes dialectais e ofrecer unha escolla que sirva para o establecemento desa koiné que é o modelo estándar dunha lingua.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.