Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega

Dicionario castelán-galego

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-95892-26-X

Número de depósito legal (17)

C. 881-2004

Data de publicación (11)

2004

Autores/as

Real Academia Galega
Autor/a
Constantino García
Director/a
Manuel González González
Director/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Resumo

Os 25 000 artigos lexicográficos que compoñen esta obra que presentamos, ademais dunha ampla información semántica, gramatical e ata fonética, ofrecen unha novidade subliñable como é a recollida das locucións e frases feitas máis comúns no noso idioma. Sabido é que son estes modismos, intraducibles literalmente a outros idiomas, os que mellor caracterizan o discurso autóctono. A recuperación desta información, tan esquecida e acurrunchada polos falantes, será, sen dúbida, de grande utilidade no futuro.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.