Diccionario gallego-castellano

Diccionario gallego-castellano

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-37-0

Número de depósito legal (17)

C. 488-2000

Data de publicación (11)

2000

Autores/as

Francisco Porto Rey
Autor/a
María Jesús Bugarín López
Editor/a literario/a
Begoña González Rei
Editor/a literario/a
Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega
Editor/a

Resumo

O 29 de maio de 1908 Francisco Porto Rey doáballe á Real Academia Galega “un voluminoso manuscrito, especie de Diccionario gallego casi completo, de que es autor el propio donante”. Una parte desta obra foi publicada por fascículos en 1900, no semanario Villagarcía-Carril. Periódico Semanal Satírico-Cómico. Tras seis entregas e sen esclarecer os motivos, interrompeuse a súa publicación.

Este dicionario responde a todas as características principais das obras lexicográficas decimonónicas. Trátase dun dicionario bilingüe, coas entradas en galego e as definicións e equivalencias en castelán. Conta con preto de 15.000 entradas. Recompila moitos lemas directamente da fala, de obras literarias e doutros textos escritos. Como novidade respecto aos dicionarios anteriores, proporciona a categoría gramatical dos lemas e ademais inclúe outros datos como a procedencia ou étimo da palabra e a delimitación do campo do saber ao que pertence.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.