Diccionario Manual Castelán-Galego

Diccionario manual castelán-galego

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 1915-1996

Data de publicación (11)

1997

Autores/as

Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega
Autor/a

Resumo

O dicionario é sempre unha obra de consulta imprescindible, porque ningún falante é capaz de abarcar no seu coñecemento a totalidade do léxico. Tratamos de que este resulte o máis útil posible, o que nunha obra bilingüe implica ante todo a exactitude nas correspondencias e, dentro disto, o maior número de posibilidades existentes. Para iso, sempre que hai distintas posibilidades de tradución, ofrécense indicacións que orienten o lector, aspecto que tradicionalmente era pouco ou nada atendido nos dicionarios bilingües. Tamén se inclúen exemplos en castelán e en galego sobre todas as traducións dadas.

O falante de castelán é o destinatario desta obra, polo cal todas as explicacións e informacións están redactadas nesa lingua. O número de entradas deste dicionario é bastante limitado, polo que tratamos de incluír o vocabulario básico do castelán así como os usos máis frecuentes de cada palabra.

 

Contido

14 entregas

 1. Introdución
  Guía para a consulta do dicionario
  Abreviaturas utilizadas
  A – Anormal
 2. Anotar – Bullicio
 3. Bulto – Compensar
 4. Competencia – Descuento
 5. Descuidar – Erupción
 6. Esbelto – Ganadero
 7. Ganado – Integrar
 8. Intelectual – Mazorca
 9. Me – Origen
 10. Original – Progreso
 11. Prohibir – Rutina
 12. S – Teoría
 13. Teórico – Voluntad
 14. Voluntario – Zurrar
  Apéndice gramatical

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.