Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 524-1970

Data de publicación (11)

1970

Autores/as

Uxío Torre Enciso
Autor/a
Isidro Parga Pondal
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Uxío Torre Enciso e resposta do excelentísimo señor don Isidro Parga Pondal.

O solemne acto académico celebrouse o 24 de outubro de 1970 no Paraninfo do Instituto de Ensino Medio Feminino da Coruña. O texto é un traballo de investigación, que inclúe unha intensa bibliografía. O científico, tras abordar aspectos como a meteorización na modelaxe do relevo terrestre, o desenvolvemento das superficies de erosión ou a orixe das rías galegas, rematou o seu discurso apelando á preservación natural.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.