A edade do ferro na Galiza

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1968

Autores/as

Florentino López Cuevillas
Autor/a

Resumo

Traballo lido no Seminario de Estudos Galegos de Santiago o día 18 de abril do 1924.

A Real Academia Galega ao dedicarlle a Florentino López Cuevillas o Día das Letras Galegas do ano en curso, reedita en homenaxe á memoria do ilustre prehistoriador a monografía da súa autoría A edade do ferro na Galiza, fundamental para a comprensión dos estudos que máis adiante levou a cabo. E para gardar a maior fidelidade ao texto primitivo, corrixido no seu día polo propio autor, e facer máis sensible o coñecemento do galego escrito dun dos iniciadores no cultivo da prosa moderna no comezo da súa etapa creadora, dispuxo a Corporación o respecto á grafía do texto a tal e como apareceu por primeira vez na revista Nós, de tanto influxo no segundo renacemento cultural galego.

Edición realizada co gallo do Día das Letras Galegas de 1968.

 

Contido

 • Dibuxo
  Manoel Colmeiro
 • Florentino López Cuevillas e a prehistoria galega
  Xaquín Lorenzo Fernández
 • Florentino López Cuevillas nas letras galegas
  Marino Dónega
 • Requiem a Cuevillas
  F. Bouza-Brey
 • A edade do ferro na Galiza
  • Introdución
  • A teoría de Schulten e a sua comprobanza arqueológica
  • As fontes pr'o estudo da protohistoria galega
  • A organización políteca
  • O caraute
  • A religión
  • A vida económica
  • Os usos y-os costumes
  • A arquiteitura
  • A escultura
  • O vestido
  • As armas
  • As fíbulas, as febillas e os alfinetes
  • As joias
  • As sítulas e as doas de vidro
  • A cerámica

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.