Historia

35 títulos

Todos os libros

A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais

A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais

Miguel Anxo Arauxo Iglesias, Ramón Piñeiro
2005
O liberalismo coruñés

O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)

Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xesús Alonso Montero
1997
A loita pola vida (1833-1923)

A loita pola vida (1833-1923): conflictos e tenruras de Manuel Murguía

José Antonio Durán; Real Academia Galega, Fundación Caixa Galicia, José Antonio Durán (Editor/a)
1999
Os manuscritos e as imaxes de Emilia Pardo Bazán

Os manuscritos e as imaxes de Emilia Pardo Bazán: catálogo do arquivo da familia Pardo Bazán

Ricardo Axeitos Valiño, Nélida Cosme Abollo; Mercedes Fernández-Couto Tella; Real Academia Galega (Editor/a)
2004
Parlamentarios de Galicia

Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2003) : 2ª edición, correxida e aumentada

Xosé Ramón Barreiro Fernández; Xosé Ramón Barreiro Fernández, Beatriz López Morán, Xosé Luís Mínguez Goyanes
2003
Parlamentarios de Galicia

Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores (1810-2001)

Xosé Ramón Barreiro Fernández; Xosé Ramón Barreiro Fernández, Beatriz López Morán, Xosé Luís Mínguez Goyanes
2001
A patria enteira

A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández

Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela (Editor/a); Xosé Luís Axeitos, Emilio Grandío Seoane, Ramón Villares (Editor/a literario/a)
2008

Primer centenario del nacimiento de Murguía: 1833-1933

Eladio Rodríguez González, José García Acuña, César Vaamonde Lores
1933
Un privilegio del emperador Carlos V

Un privilegio del emperador Carlos V

José Espinosa Rodríguez, Paulino Pedret Casado
2019
Os símbolos de Galicia

Os símbolos de Galicia

Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega (Editor/a); Xosé Ramón Barreiro Fernández, Ramón Villares (Editor/a literario/a)
2007
A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime

A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime (1775-1834)

Manuel María de Artaza; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
1993
21-40 de 35