A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais

A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2005

Data de publicación da versión impresa (19)

1980

Autores/as

Miguel Anxo Arauxo Iglesias
Autor/a
Ramón Piñeiro
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Miguel Anxo Arauxo Iglesias e resposta do excelentísimo señor don Ramón Piñeiro López.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 30 de maio de 1980 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.