A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960

A cultura galega en Buenos Aires

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-29-X

Número de depósito legal (17)

VG. 1078-2001

Data de publicación (11)

2001

Autores/as

Xosé Neira Vilas
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Autor/a

Resumo

Discurso lido o día 17 de novembro de 2001 no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xosé Neira Vilas e resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 17 de novembro de 2001 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.