Entre páxinas cheas de historias: Os libros de Manuel Murguía na Real Academia Galega

Cuberta Entre páxinas cheas de historia

Descargas

Colección

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-17807-32-0

Número de depósito legal (17)

C. 973-2023

Data de publicación (11)

2023

Autores/as

Fernando Pereira González
Autor/a

Resumo

Manuel Murguía foi unha das personalidades máis importantes de Galicia durante a segunda metade do século XIX e comezos do século XX. A súa vida estivo consagrada a dar a coñecer a historia e a cultura galegas para dignificalas entre os seus contemporáneos. Foi tamén unha vida que transcorreu entre papeis escritos, pois o seu continuo labor a prol de Galicia levouno a consultar unha gran cantidade de libros, de revistas e de manuscritos, moitos dos cales ademais formaron parte da súa biblioteca persoal. Grazas a que gozou dunha longa existencia e a que tivo unha intensa actividade intelectual, esa biblioteca chegou a contar con centos de volumes de temática variada, aínda que cun claro predominio da historia, da literatura e da arte.

Nas páxinas deste traballo presentamos o catálogo dos materiais impresos —libros, folletos e revistas— procedentes da biblioteca persoal de Manuel Murguía que hoxe se conservan na Real Academia Galega, unha institución da cal el foi un dos fundadores orixinais e o seu primeiro presidente entre 1906 e 1923. Con esta publicación queremos dar a coñecer cales foron as páxinas impresas que pasaron polas súas mans e tamén ofrecer unha ferramenta que sirva para afondar na súa vida e na súa obra. Por último, temos a esperanza de que este catálogo contribúa a que Murguía sexa recoñecido como un dos grandes intelectuais galegos do século XIX.

 

Deputación da Coruña

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.