Días, hechos y hombres de la Real Academia Gallega

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1953

Autores/as

Ramón Villar Ponte
Autor/a

Resumo

Este estudo ten a súa orixe nun artigo que Ramón Villar Ponte, membro numerario da Academia, publicou no xornal vigués Faro de Vigo coincidindo co centenario da aparición do periódico. A Xunta de Goberno da RAG, aproveitando tal ocasión, adoptou o acordo de editar a historia da Academia, coas ampliacións do caso que non puideran sinalarse no reducido espazo con que contou para o seu obxecto. O volume conta cun apéndice coas listas dos académicos e académicas, indicando ademais as persoas que ocuparon os cargos directivos.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.