El arabista Fr. Alfonso Bonhome

Discurso de ingreso de Aureliano Pardo Villar

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2024

Autores/as

Aureliano Pardo Villar
Autor/a

Resumo

Discurso de ingreso como membro de número da Real Academia Galega do ilustrísimo señor don Aureliano Pardo Villar.

O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número. No acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en el noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución o presidente, Manuel Casás. Aureliano Pardo Villar formaba parte deste grupo de académicos. Así e todo, posteriormente presentou o discurso regulamentario.

A presente edición realizouse a partir do mecanoscrito orixinal conservado no arquivo da Real Academia Galega. O discurso de ingreso de Aureliano Pardo Villar apareceu publicado no Boletín da Real Academia Galega (1951, núm. 294-296, pp. 278-312).

Aureliano Pardo Villar fai no seu discurso un bosquexo biobibliográfico de Alfonso Bonhome, ilustre arabista do século XIV. O académico, en oposición a outras hipóteses, defende a orixe galega do relixioso dominico que chegaría a ser bispo de Marrocos.

 

Xunta de Galicia          Ministerio de Ciencia e Innovación

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.