Demarcacións, topónimos, papeis, memoria: sobre a división e o control do territorio na Galicia moderna

Demarcacións, topónimos, papeis, memoria

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-86-1

Número de depósito legal (17)

C. 1729-2013

Data de publicación (11)

2013

Autores/as

Pegerto Saavedra
Autor/a
Ramón Villares
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Pegerto Saavedra e resposta do excelentísimo señor don Ramón Villares.

O solemne acto académico celebrouse o 14 de setembro de 2013 no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela.

Na súa conferencia o historiador tratou diversos aspectos sobre a Idade Moderna en Galicia, tema sobre o que realizou a súa tese de doutoramento.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.