Ideas para un plurilingüismo dende o galego no concello de Ames

Ideas para un plurilinguismo

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 2166-2021

Data de publicación (11)

2021

Autores/as

Henrique Monteagudo
Autor/a
Xaquín Loredo
Autor/a
Bieito Silva
Autor/a
María López Sández
Autor/a
Gabino S. Vázquez-Grandío
Autor/a

Resumo

As transformacións das últimas décadas esixen cada vez máis da cidadanía a diversificación das súas destrezas lingüísticas, pero tamén unha predisposición favorable á crecente pluralidade da nosa sociedade que lle permita adaptarse a este novo marco de convivencia. Nesta realidade dinámica e cambiante, o modelo lingüístico do sistema educativo debe atender ás novas necesidades dos e das falantes, á vez que servir como vehículo de integración da súa diversidade.

Nun contexto social coma o de Ames, no que estas dinámicas se fan sentir aínda máis por mor da urbanización crecente e do impacto da inmigración na súa demografía, cómpre facer unha reflexión sobre a xestión lingüística desenvolvida nos centros educativos de cara á construción dunha proposta de plurilingüismo favorable á nosa lingua e respectuosa cos seus falantes, pero tamén acolledora para esta nova veciñanza e útil para o futuro do alumnado.

O obxectivo desta guía é contribuír a esta reflexión analizando a situación sociolingüística local, facendo algunhas aclaracións conceptuais ao redor da proposta europea para o plurilingüismo e recollendo algunhas consideracións de cara á planificación lingüística nos centros educativos.

 

Logo Xunta de Galicia     Logo Xacobeo

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.