Lingua e xénero en Galicia: estado da cuestión

Lingua é xénero

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-17807-24-5

Número de depósito legal (17)

C. 2127-2022

Data de publicación (11)

2022

Autores/as

María López Sández
Autor/a
Xaquín Loredo Gutiérrez
Autor/a
Gabino S. Vázquez Grandío
Autor/a

Resumo

Neste volume, exploramos as relacións entre lingua e xénero, ata o de agora escasamente investigadas na nosa tradición sociolingüística. O obxectivo desta obra é debullar as diferenzas e desigualdades nos usos e valoracións da lingua que se artellan sobre esta variable sociocultural. Para isto, recorremos á revisión de investigacións precedentes e á análise de datos dos principais bancos, censos e enquisas.

 

Deputación de Pontevedra

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.