Rexistros no vento: Epistolario de Francisco Fernández del Riego e Ramón Otero Pedrayo

Rexistros no vento

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-17807-30-6

Número de depósito legal (17)

C. 2072-2023

Data de publicación (11)

2023

Autores/as

Patricia Arias Chachero
Editor/a literario/a
Xesús Alonso Montero
Limiar

Resumo

Estas páxinas constitúen, hoxe por hoxe, o epistolario oteriano máis relevante. Están presentes nelas todas as virtudes do autor no xénero epistolar, agrandadas polas características do destinatario, Francisco Fernández del Riego, quizais o colega intelectual e o “irmán” con quen mellor se entendeu don Ramón despois do falecemento de Castelao, e quen arrinca da súa pluma palabras e confidencias que nunca ninguén suscitou.

Patricia Arias Chachero é a responsable da transcrición e anotación do case medio millar de cartas, 347 de Otero Pedrayo e 104 de Fernández del Riego, escritas entre 1934 e 1975. A creación da editorial Galaxia, a Real Academia Galega, a morte de Castelao, as xuntanzas festivas, a mata dos porcos (“os da vista baixa”), os proxectos literarios e outras confidencias biográficas inimaxinables son algúns dos grandes temas presentes neste epistolario.

 

Deputación da Coruña

Xunta de Galicia          Ministerio de Ciencia e Innovación

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.