No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos

No tempo das Irmandades fala, escrita e prelos

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-946005-9-3

Número de depósito legal (17)

C. 1927-2017

Data de publicación (11)

2017

Autores/as

Henrique Monteagudo
Editor/a literario/a
María Dolores Sánchez Vales
Editor/a literario/a

Resumo

Nas Irmandades da Fala latexa unha visión comprehensiva de Galicia, na que se alían as preocupacións artísticas coas sociais, as estéticas coas políticas, as creativas coas cívicas, as culturais coas económicas, unha visión que aspira a abranguela, interpretala e resignificala na súa totalidade e na súa singularidade.

 

Índice

Limiar
Víctor Fernández Freixanes

Presentación. Fala, escrita e prelos
Henrique Monteagudo / Mª Dolores Sánchez Vales

I. Oratoria e prosa non ficcional

 • A oratoria en galego antes e despois de 1916: problemática
  Xesús Alonso Montero
 • A axencia político-cultural das Irmandades e a emerxencia de prácticas protoensaísticas na Galiza do seu tempo
  Arturo Casas
 • No tempo das Irmandades: ideas e debates sobre literatura na prosa non ficcional
  Teresa López

II. Novos vieiros para a narrativa

 • A narrativa no proxecto das Irmandades ¿continuidade ou renovación? O caso da Colección Lar
  Dolores Vilavedra
 • Liñas de sentido da narrativa curta das Irmandades. Algunhas calas
  Ramón Nicolás
 • Da narrativa oral á costumista no tempo das Irmandades da Fala
  Camiño Noia Campos

III. Un novo teatro galego

 • O proxecto das Irmandades da Fala para a modernización do teatro
  Laura Tato Fontaíña
 • O teatro no tempo das Irmandades: espazo e identidade
  Euloxio R. Ruibal
 • Fernando Osorio do Campo no programa teatral irmandiño
  Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes

IV. Unha poética anovadora

 • As Irmandades da Fala e a renovación da lírica galega
  Xosé Ramón Pena
 • A poesía do tempo das Irmandades na historiografía literaria galega
  María Xesús Nogueira Pereira
 • Gonzalo López Abente, o «poeta do mar» das Irmandades da Fala
  Miro Villar
 • O mito como ideoloxía: un poema inédito de Euxenio Montes para Manuel Antonio
  Xosé Luís Axeitos

V. Reivindicación e modernización da lingua

 • Fagamos do cultivo do noso idioma unha relixión de homes dignos
  Rosario Álvarez
 • Cataluña como referente para Galicia na loita polo recoñecemento da súa personalidade cultural e política
  Antón Santamarina
 • O seminario de Estudos Galegos: do cultivo do idioma (1923-1927) á codificación (1928-1936)
  Henrique Monteagudo

VI. A conquista do público

 • Comunicación e novas tecnoloxías
  Víctor Fernández Freixanes
 • Irmandades da Fala: acción e novos obxectos
  Margarita Ledo Adión
 • Buscando unha vitrina para o galeguismo
  Xan Carballa
 • As irmás de A Nosa Terra. O voceiro das Irmandades acolle o alborexar das primeiras mulleres do xornalismo
  Carme Vidal

VII. Intelectuais, xornalistas, escritores

 • Antón Villar Ponte (1881-1936): un guieiro xeneroso e esforzado
  Emilio Xosé Ínsua
 • O humanista galego Johán Vicente Viqueira López na alba do século XX e no tempo das Irmandades
  Antón Costa Rico
 • Vicente Risco, irmán e membro da ING
  Olivia Rodríguez González
 • Ramón Cabanillas, o Poeta das Irmandades da Fala
  Francisco Fernández Rei
 • A participación de Florencio Vaamonde nas Irmandades da Fala
  Isabel Seoane
 • Lois Peña Novo: o soño da industrialización de Galicia
  Manuel Roca Cendán

VIII. Imaxe e identidade

 • Imaxes de galeguidade. Proceso e configurazón
  María Victoria Carballo-Calero
 • De Céltiga a Zeltia
  Pepe Barro
 • Sobre as Irmandades e o galego en Ferrol
  Siro López

 

Deputación de Pontevedra

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.