Os camiños de Santiago de Europa a Galicia: Lugares, nomes e patrimonio

Os camiños de Santiago de Europa a Galicia

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-17807-19-1

Número de depósito legal (17)

C 2126-2022

Data de publicación (11)

2022

Autores/as

Ana Boullón Agrelo; Luz Méndez; Gonzalo Navaza; Juan Carlos Búa Carballo; José María Anguita Jaén; Paula Bouzas Rosende; Xosé Manuel Sánchez Rei; Vicente Feijoo Ares; Xosé María Lema Suárez; Valentín García Gómez; Emilio Nieto Ballester; Carlos Rocha; Alice Fernandes; Esperança Cardeira; Toribio Fuente Cornejo; Jairo Javier García Sánchez; Javier Giralt Latorre; Emili Casanova; Patxi Salaberri Zaratiegi; Mikel Gorrotxategi Nieto; Pierre-Henry Billy; Elena Papa; Alda Rossebastiano; Fernando García Pazos; Marta Montilla Lillo; Marcos Francisco Pavo López; José Carlos Sánchez Pardo; Marcos Fernández Ferreiro; Andrés Menéndez Blanco; Fernando Álvarez-Balbuena García

Resumo

Reúnense neste volume as reflexións dun grupo selecto de investigadores de diversas universidades europeas arredor dun tema central: a toponimia do Camiño de Santiago. Analízanse distintas zonas xeográficas, distintos períodos cronolóxicos, con base en material literario ou en documentacións históricas, e desde unha perspectiva lingüística, maioritariamente, pero tamén cartográfica, histórica ou paisaxística. En todos os relatorios subxace unha consciencia común da importancia da toponimia como parte do patrimonio inmaterial: o seu estudo é tamén unha forma de contribuír á súa preservación, así como á divulgación da súa significación, tanto no plano semántico como no histórico ou no sociolingüístico. En definitiva, estes traballos, que teñen como punto de partida diferentes territorios europeos, acaban demostrando que todos os camiños chegan a Santiago.

 

Deputación da Coruña          Xunta de Galicia

Instituto da Lingua Galega          Asociación Galega de Onomástica

Capítulos

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.