Nova aproximación a unha filosofía da saudade

Nova aproximación a unha filosofía da saudade

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-600-2545-4

Número de depósito legal (17)

VG. 25-1982

Data de publicación (11)

1982

Autores/as

Andrés Torres Queiruga
Autor/a
Ramón Piñeiro
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Andrés Torres Queiruga e resposta do excelentísimo señor don Ramón Piñeiro.

O solemne acto académico celebrouse o 20 de xuño de 1980 no Salón de Actos da Real Academia Galega. Na súa alocución o teólogo de Aguiño aborda a saudade desde unha perspectiva filosófica, cunha análise da súa presenza na literatura galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.