Arte e arquitectura en Galicia

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2024

Autores/as

Manuel Gómez Román
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Manuel Gómez Román e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico en que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 30 de decembro de 1951 no salón nobre do Casino de Vigo.

Manuel Gómez Román reflexiona neste discurso sobre a evolución da identidade galega nos diferentes estilos arquitectónicos presentes no país, e sinala algunhas directrices para a definición dunha arquitectura galega moderna adaptada ás particularidades do noso pobo e que conserve as tradicións galegas nas etapas da vida actual cun sentido de continuidade.

A presente edición realizouse a partir dos manuscritos conservados no arquivo da Real Academia Galega e no Arquivo Francisco Fernández del Riego do Concello de Vigo.

 

Xunta de Galicia          Ministerio de Ciencia e Innovación

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.