Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1942

Autores/as

Narciso Correal y Freire de Andrade
Autor/a
Salvador Cabeza de León
Autor/a

Resumo

Discurso de ingreso na Real Academia Galega do ilustrísimo señor don Narciso Correal y Freire de Andrade e resposta do excelentísimo señor don Salvador Cabeza de León.

A sesión plenaria extraordinaria de recepción deste académico non se celebrou debido ao pasamento de Salvador Cabeza de León. Non obstante, Narciso Correal presentou o seu discurso de ingreso no prazo regulamentario e ingresa como membro da Academia por orde ministerial o 22 de abril de 1939, xunto con outros académicos.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.