A Academia no discurso exílico de Luís Seoane

A Academia no discurso exílico de Luís Seoane

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-54-0

Número de depósito legal (17)

VG. 984-2004

Data de publicación (11)

2004

Autores/as

Xosé Luís Axeitos
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xosé Luís Axeitos Agrelo e resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero.

O solemne acto académico celebrouse o 30 de outubro de 2004 no Pazo de Viturro, en Rianxiño (Rianxo). O profesor da Barbanza falou na súa conferencia da visión que sobre a cultura galega tiña Luís Seoane durante o seu exilio en Buenos Aires, onde residiu entre 1936 e 1960.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.