A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua

A boca da literatura

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-75-5

Número de depósito legal (17)

VG. 1409-2009

Data de publicación (11)

2009

Autores/as

Manuel Rivas
Autor/a
Xosé Luís Axeitos
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel Rivas Barrós e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Axeitos Agrelo.

O solemne acto académico celebrouse o 12 de decembro de 2009 no Paraninfo da Universidade da Coruña. O xornalista e escritor, que define a poesía como o maior milagre do mundo, fai un percorrido poñendo en relación a literatura universal coa súa cidade natal.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.