Discursos de ingreso

136 títulos

A publicación dos discursos iníciase en 1906 coa edición da lectura que o académico Leandro Saralegui Medina ofreceu o 30 de setembro de 1906 na solemne inauguración da Real Academia Galega. Estas publicacións continúan nos nosos días dándolles cabida aos discursos lidos en actos de natureza diversa.

Todos os libros

Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo
2015
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo
2020

As cruces de pedra na Galiza

Alfonso R. Castelao, Antón Villar Ponte
1964
O culto das pedras no noroeste peninsular

O culto das pedras no noroeste peninsular

Xesús Taboada Chivite, Xaquín Lorenzo Fernández
2008

O culto das pedras no noroeste peninsular

Xesús Taboada Chivite, Xaquín Lorenzo Fernández
1965
A cultura galega en Buenos Aires

A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960

Xosé Neira Vilas, Xesús Alonso Montero
2001
Da épica na Galicia medieval

Da épica na Galicia medieval

Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo
1973
Da épica na Galicia medieval

Da épica na Galicia medieval

Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo
2015
O desastre de 1898 e os escritores galegos

O desastre de 1898 e os escritores galegos

Carlos Casares, Francisco Fernández del Riego
2015
21-40 de 136