La Compañía Gallega

La Compañía Gallega

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2014

Autores/as

Manuel Núñez González
Autor/a

Resumo

Discurso de ingreso na Real Academia Galega do ilustrísimo señor don Manuel Núñez González.

O acto académico non se chegou a celebrar debido ao pasamento de Manuel Núñez González, o 14 de febreiro de 1917.

Na súa conferencia, o poeta e rexistrador da propiedade falou da organización familiar tradicional galega, así como da súa pegada no dereito e na economía.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.