Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega

Contribucións norteamericás á historia da cultura medieval galega

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-68-7

Número de depósito legal (17)

VG. 277-2007

Data de publicación (11)

2007

Autores/as

Ramón Martínez López
Autor/a
Isidoro Millán González-Pardo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ramón Martínez López e resposta do excelentísimo señor don Isidoro Millán González-Pardo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 22 de xaneiro de 1976 no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela.

Tanto no discurso de ingreso de Ramón Martínez López como na contestación de Isidoro Millán González-Pardo respectáronse as grafías e puntuacións orixinais.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.