Concepción Arenal y su apostolado: discursos leídos ante la Real Academia Gallega en la recepción pública de D. Manuel Casás Fernández

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1936

Autores/as

Manuel Casás Fernández
Autor/a
Félix Estrada Catoyra
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel Casás Fernández e resposta do excelentísimo señor don Félix Estrada Catoyra.

O solemne acto académico celebrouse o 13 de marzo de 1936 no Salón de actos da Reunión de Artesáns da Coruña.

Manuel Casás retoma no seu discurso un campo no que xa viñera traballando desde anos atrás, xa que participara en congresos de criminalística con traballos sobre a autora ferrolá e como alcalde promovera diversas homenaxes á súa figura.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.