Cantares e romances vellos prosificados

Cantares e romances vellos prosificados

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-87-87987-70-X

Número de depósito legal (17)

VG. 26-2007

Data de publicación (11)

2008

Autores/as

Xosé María Álvarez Blázquez
Autor/a
Fermín Bouza Brey
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xosé María Álvarez Blázquez e resposta do excelentísimo señor don Fermín Bouza Brey.

O solemne acto académico celebrouse o 28 de novembro de 1964 no salón de sesións da Real Academia Galega, no pazo do Concello da Coruña.

Na súa alocución o arqueólogo e editor, ademais de autor de poesía neotrobadoresca, tratou do proceso que levou a que diversos cantares e romances, de diferentes xéneros, pasasen do verso á prosa.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.