Da épica na Galicia medieval

Da épica na Galicia medieval

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-600-5884-0

Número de depósito legal (17)

VG. 198-1973

Data de publicación (11)

1973

Autores/as

Xosé Filgueira Valverde
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Resumo

Discurso de ingreso como membro de número da Real Academia Galega do ilustrísimo señor don Xosé Filgueira Valverde e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número. No acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en el noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución o presidente, Manuel Casás.

Xosé Filgueira Valverde formaba parte deste grupo de académicos, exentos da presentación do seu discurso pola entrada en grupo. Non obstante, presentou o discurso regulamentario do que esta é a primeira edición.

No seu estudo analiza a presenza do xénero épico na literatura galega medieval, especialmente nos cancioneiros, así como a pegada de Compostela nas lendas carolinxias.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.