As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. Roseiras e paxariños nas cantigas dun serán

As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-947823-9-8

Número de depósito legal (17)

C. 655-2019

Data de publicación (11)

2019

Autores/as

Antonio Fraguas Fraguas
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antonio Fraguas Fraguas e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 8 de maio de 1956 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Para facilitar o acceso do público escolar aos textos, estes foron adaptados ás Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobadas en 2003.

Pódense consultar os manuscritos orixinais na web da Real Academia Galega (academia.gal).

 

Xunta de Galicia     Ministerio

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.