Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2015

Autores/as

Ricardo Carballo Calero
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ricardo Carballo Calero e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 17 de maio de 1958 no Salón de Actos do Pazo Municipal da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal publicada no ano 1959 por Ediciones Celta (Lugo).

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.