Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá

Compostela e as nosas letras ata o manifesto Máis alá

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2005

Autores/as

Salvador García-Bodaño
Autor/a
Carlos Casares
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Salvador García-Bodaño e resposta do excelentísimo señor don Carlos Casares Mouriño.

O solemne acto académico celebrouse o 25 de novembro de 1992 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Na súa conferencia o autor fala da relación entre Santiago e a literatura galega desde a Idade Media ata a publicación en 1922 do manifesto vangardista de Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.