O culto das pedras no noroeste peninsular

O culto das pedras no noroeste peninsular

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

OU. 132-2008

Data de publicación (11)

2008

Autores/as

Xesús Taboada Chivite
Autor/a
Xaquín Lorenzo Fernández
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Xesús Taboada Chivite e resposta do excelentísimo señor don Xaquín Lorenzo Fernández.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 20 de novembro de 1965 no salón de sesións da Real Academia Galega, no pazo do Concello da Coruña.

 Edición facsimilar conmemorativa do centenario do nacemento de Xesús Taboada Chivite.

Contido

 • Lembranza do autor
  José Luis Baltar Pumar, presidente da Deputación Provincial de Ourense
 • Apuntamentos á edición
  Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde do Concello de Verín
 • Presentación
  Xosé Ramón Barreiro Fernández, presidente da Real Academia Galega
 • Discurso do Ilustrísimo señor don Xesús Taboada Chivite
 • Resposta do Excelentísimo señor don Xaquín Lorenzo Fernández

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.