Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-17807-01-6

Número de depósito legal (17)

C. 768-2020

Data de publicación (11)

2020

Autores/as

Ricardo Carballo Calero
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Ricardo Carballo Calero e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recollidos no presente volume celebrouse o 17 de maio de 1958 no salón de actos do Pazo Municipal da Coruña.

Esta edición elaborouse a partir da orixinal publicada no ano 1959 por Ediciones Celta (Lugo).

Para facilitar o acceso do público escolar aos textos, estes foron adaptados ás Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobadas en 2003.

 

Xunta de Galicia

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.