Discursos de ingreso

137 títulos

A publicación dos discursos iníciase en 1906 coa edición da lectura que o académico Leandro Saralegui Medina ofreceu o 30 de setembro de 1906 na solemne inauguración da Real Academia Galega. Estas publicacións continúan nos nosos días dándolles cabida aos discursos lidos en actos de natureza diversa.

Todos os libros

Diálogos con Rosalía

Diálogos con Rosalía

Luz Pozo Garza, Xesús Alonso Montero
1997
Un documento histórico poco conocido

Un documento histórico poco conocido

Adriano López Morillo, Wenceslao Requejo Pérez
2020
Economía, linguaxe e poder

Economía, linguaxe e poder

Xaime Isla Couto
2014
Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia

Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo

Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Xosé Ramón Barreiro Fernández
2002
A épica do coração

A épica do coração

Nélida Piñón, Ramón Villares
2014
Especies del género carabus en Galicia

Especies del género carabus en Galicia

Luís Iglesias Iglesias, Ramón Otero Pedrayo
2014
Eu tamén navegar

Eu tamén navegar

Xohana Torres, Salvador García-Bodaño
2001
Facer país co idioma

Facer país co idioma: sentido da normalización lingüística

Henrique Monteagudo, Rosario Álvarez Blanco
2012
O fermoso sorriso do profeta Daniel

O fermoso sorriso do profeta Daniel

John Rutherford, Antón Santamarina
2008
Discurso Maria Rosa Lojo

Unha galega filla en Buenos Aires

María Rosa Lojo, Víctor Fernández Freixanes
2022
41-60 de 137