O desastre de 1898 e os escritores galegos

O desastre de 1898 e os escritores galegos

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2015

Autores/as

Carlos Casares
Autor/a
Francisco Fernández del Riego
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Carlos Casares Mouriño e resposta do excelentísimo señor don Francisco Fernández del Riego.

O solemne acto académico celebrouse o 27 de maio de 1978 no Instituto Feminino de Ourense.

Na súa conferencia o escritor ourensán tratou a pegada do desastre de 1898 na obra de autores galegos, entre eles algúns que por entón residían na Habana.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.