Economía, linguaxe e poder

Economía, linguaxe e poder

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2014

Autores/as

Xaime Isla Couto
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Xaime Isla Couto.

O solemne acto académico no que foi lido o discurso recolleito no presente volume celebrouse o 29 de xaneiro de 1999 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Na presente edición reproducimos o discurso de Xaime Isla Couto segundo o mecanoscrito conservado no Arquivo da Real Academia Galega. A contestación de D. Carlos Casares non está dispoñible.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.