Discurso leído ante la Real Academia Gallega por David Fernández Diéguez en el acto de su recepción pública

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Ed. impresa

Data de publicación (11)

1925

Autores/as

David Fernández Diéguez
Autor/a
Félix Estrada Catoyra
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don David Fernández Diéguez e resposta do excelentísimo señor don Félix Estrada Catoyra.

O solemne acto académico celebrouse o 28 de marzo de 1925 no Paraninfo do Instituto Nacional de Segunda Ensinanza da Coruña.

A disertación de David Fernández Diéguez levou o título Las matemáticas en la apologética científica contemporánea, e recibiu resposta do médico Félix Estrada, quen desenvolveu o mesmo tema.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.