Discursos de ingreso

130 títulos

A publicación dos discursos iníciase en 1906 coa edición da lectura que o académico Leandro Saralegui Medina ofreceu o 30 de setembro de 1906 na solemne inauguración da Real Academia Galega. Estas publicacións continúan nos nosos días dándolles cabida aos discursos lidos en actos de natureza diversa.

Todos os libros

Gremios y cofradías

Gremios y cofradías

Ramón de Artaza Malvárez
2019
Hechos y trágica muerte de D. Alonso Pérez de Vivero

Hechos y trágica muerte de D. Alonso Pérez de Vivero

Enrique Chao Espina, Sebastián Martínez-Risco
2019
A herdanza da lingua

A herdanza da lingua: o galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres

Carlos Xesús Varela Aenlle, Héctor M. Silveiro Fernández, Felipe Lubián Lubián, Domingo Frades Gaspar, Francisco Fernández Rei
2004

El idioma gallego en la Edad Media

Leandro Carré Alvarellos, Xosé Filgueira Valverde
1973
El idioma gallego en la Edad Media

El idioma gallego en la Edad Media

Leandro Carré Alvarellos, Xosé Filgueira Valverde
2016
A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais

A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais

Miguel Anxo Arauxo Iglesias, Ramón Piñeiro
1980
A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais

A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais

Miguel Anxo Arauxo Iglesias, Ramón Piñeiro
2005
Importancia do público na revelación teatral

Importancia do público na revelación teatral

Jenaro Mariñas del Valle, Marino Dónega
1979
Interpretación xeográfica da paixase compostelana

Interpretación xeográfica da paisaxe compostelana

Francisco Xavier Río Barja, Antonio Fraguas Fraguas
2005

A lengua dos poetas do norte de Lugo

Aquilino Iglesia Alvariño, Ramón Otero Pedrayo
1964
O liberalismo coruñés

O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)

Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xesús Alonso Montero
1997

A lingoaxe i as lingoas

Ramón Piñeiro, Domingo García-Sabell
1967
Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo

Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo

Joaquín Freire de Andrade, Leandro Carré Alvarellos
2019
Lo maternal en Emilia Pardo Bazán

Lo maternal en Emilia Pardo Bazán

Julio Rodríguez Yordi, Antonio Rey Soto
2015
A modernidade poética de Rosalía

A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación

Arcadio López-Casanova, Xesús Alonso Montero
2013

Los músicos del Pórtico de la Gloria

Antonio Iglesias Vilarelle, Xosé Filgueira Valverde
1952
61-80 de 130