O fermoso sorriso do profeta Daniel

O fermoso sorriso do profeta Daniel

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-72-4

Número de depósito legal (17)

VG. 1116-2008

Data de publicación (11)

2008

Autores/as

John Rutherford
Autor/a
Antón Santamarina
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción como académico de honra polo excelentísimo señor don John Rutherford e resposta do excelentísimo señor don Antón Santamarina Fernández.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 4 de outubro de 2008 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A alocución do novo académico de honra trata a famosa e estudada figura do Pórtico da Gloria da catedral de Santiago e repasa a iconografía do profeta de sorriso único na arte románica.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.