El idioma gallego en la Edad Media

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-600-5602-3

Número de depósito legal (17)

VG. 27-1973

Data de publicación (11)

1973

Autores/as

Leandro Carré Alvarellos
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Leandro Carré Alvarellos e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico celebrouse o 3 de marzo de 1945 na sede da Real Academia Galega, no Pazo municipal da Coruña. O estudo lingüístico de Carré Alvarellos vai acompañado dun vocabulario, baseado en diversa documentación medieval.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.