Eu tamén navegar

Eu tamén navegar

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-28-1

Número de depósito legal (17)

VG. 982-2001

Data de publicación (11)

2001

Autores/as

Xohana Torres
Autor/a
Salvador García-Bodaño
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción pola ilustrísima señora dona Xohana Torres e resposta do excelentísimo señor don Salvador García-Bodaño.

O solemne acto académico celebrouse o 27 de outubro de 2001 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A autora fai un percorrido pola xeografía física e literaria de Galicia en base ás súas experiencias vitais.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.