El idioma gallego en la Edad Media

El idioma gallego en la Edad Media

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2016

Data de publicación da versión impresa (19)

1973

Autores/as

Leandro Carré Alvarellos
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Leandro Carré Alvarellos e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 3 de marzo de 1945 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal publicada no ano 1973.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.