A épica do coração

A épica do coração

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-93-9

Número de depósito legal (17)

C. 1518-2014

Data de publicación (11)

2014

Autores/as

Nélida Piñón
Autor/a
Ramón Villares
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción como académica de honra pola excelentísima señora dona Nélida Piñon e resposta do excelentísimo señor don Ramón Villares.

O solemne acto académico celebrouse o 27 de setembro de 2014 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A autora de orixe galega lembra o seu percorrido vital e literario entre Brasil, a súa terra natal, e Cotobade, a terra dos seus antepasados.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.